Predávajúci

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť:

Krizanovic & Prievozník, s. r. o. so sídlom Hradská 66/51 900 82 Blatné, IČO: 52510484, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.  138857/B, DIČ: 2121048963 (ďalej tiež ako „predávajúci“ a/alebo tiež ako „prevádzkovateľ“ a/alebo tiež ako „Križanovič & Prievozník, s.r.o.“) je prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese: vinecka.sk.

Objednávanie a nákup tovaru

Tovar je možné objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu zaslaním objednávky, emailu, alebo telefonicky.

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť emailom na: [email protected]

Spôsob dodania a dodacie termíny

Pri objednávke dostanete 3 možnosti prevzatia objednaného tovaru:

1. Tovar Vám doručí náš vlastný kuriér iba v rámci Pezinka a blízkeho okolia

Služby pred doručením :

– Príjemca je v deň doručenia telefonicky kontaktovaný kuriérom ešte pred samotným doručením

– Príjemca má možnosť zmeniť miesto a čas doručenia.

2. Osobný odber Pezinok

Sacherka Cafe, Radničné nám. 42/5, 902 01 Pezinok. Kontakt 0902 717 413.

Pri vlastnom odbere platíte iba cenu tovaru.

Platba za tovar

Pri osobnom odbere tovaru v našej prevádzke alebo v našom sklade je možná platba v hotovosti, alebo online cez platobnú bránu TrustPay na našom eshope vinecka.sk.

Pri doručení prostredníctvom kuriéra je možné zaplatiť za tovar a doručenie v hotovosti.

Predávajúci sa zaväzuje

Dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene, adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote.

Kupujúci sa zaväzuje

Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar na dobierku a zaplatiť sumu uvedenú v objednávke.

Reklamácie

Reklamácie musia by uplatňované písomnou formou e-mailom na adresu: [email protected]

Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, alebo poškodenie ktoré vzniklo počas prepravy tovaru k zákazníkovi. Zákazník je povinný tovar po prevzatí od kuriéra skontrolovať a v prípade poškodenia spísať s kuriérom protokol o poškodení. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru. 

Záruka

Záruka na dodaný tovar je 2 roky od zakúpenia tovaru, resp. do uplynutia doby trvanlivosti. Doba trvanlivosti je pri tovare potravinárskeho charakteru uvedená priamo na jeho obale. Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka.

Vrátenie tovaru

tovar je možné vrátiť alebo zameniť za nasledovných podmienok :

  • Kolok na tovare je neporušený
  • Tovar je v pôvodnom stave – nepoškodený, vrátane originálnych obalov – nepoškodených
  • Tovar nesmie byť po expirácií

Podľa platnej legislatívy EÚ máte právo od objednávky odstúpiť a tovar vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa jeho prevzatia. Nepoužitý, nepoškodený tovar v pôvodnom obale spolu s dodacím listom a označením, že ide o vrátenie tovaru je potrebné zaslať na adresu nášho skladu (Križanovič & Prievozník s. r. o., so sídlom Hradská 66/51 900 82 Blatné, 902 01 Pezinok). Doručenie vráteného tovaru je na Vaše náklady. Výnimku tvoria potravinárske výrobky, ktoré nie je možné po zakúpení vrátiť.

Ceny

Ceny v e-shope sú uvedené s DPH.

Záverečné ustanovenia

Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07  Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.
Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky nášho internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi nami. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu.
Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte.

Zaslaním objednávky alkoholu potvrdzujete, že ste dovŕšili vek 18 rokov.